• ஒவ்வொரு பெண்மையும் தாய்மையே!
  • Intra Uterine Insemination
  • Intra Cytoplasmic Sperm Injection

Our Doctor

Dr .S .சித்ரா செல்வமணி , M. B .B .S ., D .G.O .,

சீனியர் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நோய் சிறப்பு மருத்துவர்
குழந்தையின்மை சிறப்பு மருத்துவர்
லேப்ராஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் .

Member in FOGSI from 1997.
IMA past president in mannargudi branch.
IMA past secretary in mannargudi branch.
Worked as chief civil surgeon in Govt. Head Quarters Hospital, Mannargudi.
Member in ISAR
Fertility training at MMM Hospital - Chennai - 2001.
IVF training at GG Hospital - Chennai -2007

Successful fertility treatment is all about team work from the first consultation right through to the treatment process and after wards, an experience highly skilled and committed team is here to ensure the best possible advice treatment and care.

In the background our embryologist and technical staff apply equal Dedication everyone at TNTBC committed to your success.

Our Services

Our Doctor

Dr .S .சூர்யா , M .B .B .S ., D .G .O ., MRCOG .,

மகப்பேறு மகளிர் நோய் சிறப்பு மருத்துவர்

Successful fertility treatment is all about team work from the first consultation right through to the treatment process and after wards, an experience highly skilled and committed team is here to ensure the best possible advice treatment and care.

In the background our embryologist and technical staff apply equal Dedication everyone at TNTBC committed to your success.